Zakupy przy kawie

Badania wskazują, że mimo rozwoju e-commerce i nowoczesnych technologii w sektorze sprzedaży bezpośredniej klienci wciąż bardzo cenią sobie bezpośredni kontakt z konsultantami. Dlaczego? Bo służą oni fachową poradą oraz dają możliwość zapoznania się z nową ofertą katalogową w najdogodniejszym dla nich miejscu i czasie. Duże znaczenie ma również możliwość zwrotu towaru. Klienci podkreślają, że w sprzedaży bezpośredniej kuszą ich zniżki i promocje.

Sprzedaż bezpośrednia to oferowanie towa­rów i usług konsumentom na zasadzie kon­taktów indywidualnych. Zazwyczaj odbywa się to w dogodnym dla klienta czasie i miejscu, np. w domu czy pracy. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w sprzedaży bezpośredniej mogą pro­wadzić swą działalność w dwojaki sposób: jedno­poziomowo (dystrybutorami towaru są agenci lub przedstawiciele handlowi zatrudniani i szkole­ni przez menadżerów firmy) albo sieciowo (wielo-poziomowo), gdzie za rekrutację, szkolenie i mo­tywowanie sprzedawców odpowiadają liderzy. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać dwie podstawowe metody sprzedaży bezpośredniej: sprzedaż indywidualną – produkt oferowany jest przez konsultanta potencjalnemu klientowi na zasa­dzie kontaktu indywidualnego lub sprzedaż grupową – sprzedawca organizuje pokaz dla grupy potencjal­nych klientów. Według danych PSSB w Polsce sprze­dażą bezpośrednią zajmuje się prawie milion osób. Według Europejskiego Stowarzyszenia Sprze­daży Bezpośredniej Seldia – sprzedaż detaliczna w Europie w ubiegłym roku przyniosła łączny obrót w wysokości 34 mld euro. Wśród członków Unii Europejskiej najsilniejszymi graczami są: Niemcy (14,8 mld euro), Francja (4,4), Wielka Brytania (3,2), Włochy (2,8) oraz Polska z wynikiem 1 mld euro. Europejczycy najchętniej kupują produkty kategorii wellness, produkty kosmetyczne i higieny osobistej oraz artykuły gospodarstwa domowego. Cenią sobie jakość produktów i ich wieloletnią gwarancję.

Jakość

Kosmetyki oferowane w systemie sprzedaży bezpo­średniej reklamowane są jako produkty najwyższej jakości, zawierające składniki pochodzenia natural­nego, bezpieczne i skuteczne, gdyż przeszły po­myślnie bardzo rygorystyczne testy dermatologicz­ne. W większości nie są testowane na zwierzętach.

Prosty biznes

Klienci, którzy nabyli produkt w sprzedaży bezpo­średniej są chronieni potrójnie – przez obowiązu­jące prawo, kodeks etyczny PSSB oraz wewnętrzne regulacje firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami konsumenckimi klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w syste­mie sprzedaży bezpośredniej w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia i dwa miesiące na zgłoszenie niezgodności towaru z umową od momentu stwierdzenia wady produktu. Ale uwaga, kodeks etyczny PSSB stanowi, iż okres odstąpienia od umowy ma wynosić przynaj­mniej 14 dni, a zgłoszenie niezgodności z umową – aż trzy miesiące. Regułą jest, że firmy specjalizujące się w sprzedaży bezpośredniej kosmetyków przyjmują ich zwroty nawet do trzech miesięcy. Kodeks etyczny PSSB reguluje szczegółowo stosunki między sprzedawcą a konsumentem. Pod­kreśla ustawowy obowiązek informowania klientów przez sprzedawcę jeszcze przed zawarciem umowy o prawie do odstąpienia lub zwrotu oraz o warunkach gwarancji, wymaga od sprzedawcy udzielania pełnych i rzetelnych informacji o produkcie i firmie oraz zaka­zuje stosowania nieuczciwych praktyk sprzedaży.

To nie piramida

Panuje przekonanie, że sprzedaż bezpośrednia, a zwłaszcza w systemie sprzedaży sieciowej to forma piramidy. Nic bardziej błędnego. Mianem piramidy określana jest sprzedaż lawinowa, czyli przedsię­wzięcie, w którym uczestnik wynagradzany jest wyłącznie za wciągnięcie do systemu innych osób, a jego ewentualne wynagrodzenie pochodzi z wpłat kolejnych uczestników sytemu. Piramidy są nielegal­ne w świetle przepisów prawa polskiego i unijnego. Za to sprzedaż sieciowa jest jak najbardziej legalna. Polega na tym, że uczestnik przedsięwzięcia jest wy­nagradzany wyłącznie za sprzedaż towarów i usług.

Plusy i minusy

Branża sprzedaży bezpośredniej jest alternatywą zarobkową dla osób chcących dorobić do etatu, jak również tych prowadzących własny biznes, ale ceniących sobie niezależność. Sprzedawcy bezpośredni chwalą sobie bliski kontakt z klien­tem, możliwość poznawania nowych ludzi oraz możliwość testowania oferowanych produktów. Minusem ich pracy jest ciągła dyspozycyjność oraz nieprzyjemne traktowanie przez ludzi.