Wyróżnienie dla L’Oréal

Grupa L’Oréal została wyróżniona przez globalną organizację non-profit CDP (Carbon Disclosure Project) jako światowy lider w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. W rankingu CDP doceniono wysiłki firmy w zakresie zmian klimatu, bezpieczeństwa wodnego i lasów, przyznając jej we wszystkich 3 kategoriach najwyższą ocenę „A”.

Każdego roku ponad 6800 firm przekazuje do CDP dane na temat swojego wpływu na środowisko oraz informacje o ryzykach i możliwościach, w celu niezależnej oceny w oparciu o własną metodologię punktową organizacji. Firmy otrzymują oceny od A do D- w zależności od tego, jak skutecznie radzą sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, wylesianiem i bezpieczeństwem wodnym. Firmy, które nie ujawniają lub dostarczają za mało informacji, oznaczone są literą F.

L’Oréal jest jedną z dwóch firm, które jako jedyne uzyskały ocenę A dla wszystkich trzech kategorii w rankingu CDP. Jest to efekt podejmowanych przez firmę w ostatnim roku sprawozdawczym intensywnych wysiłków i działań, mających na celu ograniczanie ryzyka klimatycznego, przeciwdziałanie wylesianiu w łańcuchu dostaw, poprawę zarządzania zasobami wodnymi oraz prowadzenie nowej zrównoważonej gospodarki.

-Ponowne wyróżnienie oceną „A” w trzech kategoriach rankingu CDP to dla L’Oréal zaszczyt. L’Oréal jest pierwszą i jedyną firmą na świecie, która po raz trzeci z rzędu osiągnęła potrójny wynik „A”. Zrównoważony rozwój napędza nasze badania, innowacje i działania, a także wzmacnia poczucie zobowiązania wobec naszych pracowników i społeczności, w których działamy. Zespoły L’Oréal, zaangażowane na całym świecie w codzienne działania, mogą być dumne z tego wyróżnienia. Jest ono dowodem uznania dla silnego zaangażowania L’Oréal na drodze do transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego modelu i zachęca nas do dalszych wysiłków na rzecz walki z głównymi wyzwaniami środowiskowymi, przed jakimi stoi dziś świat – podkreśla Jean-Paul Agon, prezes i dyrektor generalny L’Oréal.

-Gratuluję wszystkim firmom, które w tym roku znalazły się na liście A w zestawieniu CDP. Wraz ze wzrostem zagrożenia dla środowiska, coraz bardziej widoczne stają się starania firm, które starają się dostarczać rozwiązania, wykorzystywać nowe możliwości rynkowe i zmieniać swój model na zrównoważoną gospodarkę. Musimy pilnie przyspieszyć działania na rzecz ochrony środowiska na wszystkich poziomach – aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego oraz cele zrównoważonego rozwoju. Nie ulega wątpliwości, że świat biznesu odgrywa istotną rolę na drodze do tej transformacji, a firmy z listy A są w stanie znacznie przyczynić się do realizacji tych celów – mówi Paul Simpson, prezes CDP

CDP ocenia firmy pod kątem kompleksowości udostępnionych danych, świadomości i metod zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, a także prezentowania najlepszych praktyk związanych z przywództwem środowiskowym, takich jak wyznaczanie ambitnych i znaczących celów.