Zmiana w zarządzie firmy Henkel

Sylvie Nicol, pełniąca obecnie funkcję globalnego wiceprezesa ds. zarządzania personelem, została mianowana członkiem zarządu firmy Henkel. Nominacja ta wejdzie w życie 9 kwietnia 2019 r., po dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Sylvie Nicol będzie odpowiedzialna za obszar zarządzania personelem (HR) oraz usługi z zakresu infrastruktury. Na stanowisku zastąpi Kathrin Menges, która z powodów osobistych nie będzie zasiadać w zarządzie w następnej kadencji. Kathrin Menges jest związana z firmą Henkel od 1999 r., a od 2011 r. pełni funkcję członka zarządu.

Chcielibyśmy podziękować Kathrin Menges za wiele lat wspaniałej pracy i zaangażowanie. Dokonała ona strategicznej reorganizacji działu HR i wdrożyła z powodzeniem liczne nowe koncepcje i programy kadrowe. Jako przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju wprowadziła w firmie Henkel wiele usprawnień na rzecz zrównoważonego rozwoju. A w osobie Sylvie Nicol, wykształciła wysoce wykwalifikowaną następczynię – powiedziała dr Simone Bagel-Trah, przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz Komitetu Akcjonariuszy Henkla.

Kathrin Menges dołączyła do firmy Henkel w 1999 r., obejmując kolejne stanowiska
w obszarze HR. W 2009 r. została mianowana wiceprezesem ds. HR. W 2011 r. weszła w skład zarządu firmy Henkel, gdzie odpowiadała za obszar zarządzania personelem oraz usługi z zakresu infrastruktury. Kathrin Menges jest również przewodniczącą Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel. W 2013 r. została członkiem niemieckiej Rady Zrównoważonego Rozwoju.

Jej następczyni, Sylvie Nicol, ma ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w Henklu. –Bardzo się cieszymy, że Sylvie Nicol, jako osoba z wieloletnim doświadczeniem w Henklu i sukcesorka z wewnątrz organizacji, dołączy do zarządu w roli wiceprezesa ds. zarządzania personelem. Ma za sobą wybitne osiągnięcia zarówno po stronie biznesu, jak i w dziale HR, doskonale zna firmę, rynki, na których działamy oraz pracowników. Zdobyła cenne doświadczenie, pracując za granicą oraz w centrali firmy w Niemczech – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel.