Henkel notuje wzrost wyników sprzedaży w pierwszym kwartale

Pomimo coraz trudniejszego otoczenia rynkowego, w pierwszym kwartale roku Henkel odnotował wzrost wyników sprzedaży, zarówno w ujęciu organicznym, jak i nominalnie. Na poziomie Grupy skorygowana marża EBIT oraz skorygowany zysk na akcję zamknęły się w przedziale prognozy na cały rok obrotowy – powiedział Hans Van Bylen, Prezes zarządu firmy Henkel.

Wyniki działalności za pierwszy kwartał 2019 roku były zróżnicowane. Zgodnie z przewidywaniami niekorzystny wpływ na działalność sektora biznesowego Adhesive Technologies miało spowolnienie produkcji przemysłowej w kilku branżach, jednak w drugiej połowie roku oczekujemy poprawy sytuacji – wyjaśnił Hans Van Bylen.

Jeżeli chodzi o segment dóbr konsumpcyjnych, wyniki sektora Beauty Care ukształtowały się poniżej oczekiwań. Mimo udanego wprowadzenia na rynek nowych marek i innowacji, a także wypracowania lepszych od konkurencji wyników w segmencie profesjonalnych produktów do włosów, musieliśmy zmierzyć się z niekorzystną sytuacją w naszej działalności detalicznej w kluczowych regionach, takich jak Europa Zachodnia i Chiny. Reagujemy na te problemy wdrażając ukierunkowane działania mające na celu stymulowanie wzrostu i poprawę wyników sektora biznesowego Beauty Care – dodał Van Bylen. Natomiast sektor Laundry & Home Care osiągnął dobre wyniki na początku roku, również dzięki wprowadzeniu innowacji i nowych produktów.

W najbliższej przyszłości będziemy dalej umacniać nasz biznes, inwestować w rozwój i cyfryzację, a także kontynuować dostosowywanie naszych struktur w sposób pozwalający na osiągnięcie celów założonych na bieżący rok – powiedział Hans Van Bylen.

Na początku roku firma Henkel zapowiedziała intensyfikację inwestycji rozwojowych mających na celu wykorzystanie dodatkowych możliwości wzrostu, głównie w segmencie dóbr konsumpcyjnych oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej. Ponadto spółka realizuje szereg działań mających na celu dalsze zwiększanie konkurencyjności swoich działów biznesowych. – Potwierdzamy podtrzymanie prognozy wyników na cały rok obrotowy – powiedział Hans Van Bylen. – Oczekujemy organicznego wzrostu sprzedaży w bieżącym roku obrotowym na poziomie od 2% do 4%. Zakładamy również, że skorygowana marża EBIT ukształtuje się w przedziale 16%–17%, oraz że skorygowany zysk na akcję wyniesie kilka procent, czyli przy niezmienionych kursach wymiany walut będzie niższy, niż w ubiegłym roku.