L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie podsumowuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Pierwszy raport HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie opublikowały raport podsumowujący wyniki działań w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2018 r.

Raport jest zwięzłym podsumowaniem postępów HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie w ramach czterech głównych obszarów programu „Sharing Beauty With All”, w odniesieniu do globalnych zobowiązań Grupy. Uwzględnia także aktywności L’Oréal Warsaw Plant – największej na świecie fabryki Grupy pod kątem liczby produkowanych jednostek.

  • Zrównoważone innowacje: ta część raportu podsumowuje działania skupione wokół innowacyjnych rozwiązań stosowanych w celu m.in. ograniczenia odpadów przy produkcji materiałów POS. Już teraz 98 proc. nietrwałych materiałów POS jest w pełni wykonanych z tektury.
  • Zrównoważona produkcja: w tej części zaprezentowane zostały rezultaty działań fabryki L’Oréal Warsaw Plant oraz Centrów Dystrybucyjnych w zakresie redukcji emisji CO2, zużycia wody oraz generowania odpadów. W samym 2018 r. fabryka ograniczyła generowanie odpadów o 40% (na pojedynczy produkt końcowy w odniesieniu do roku bazowego 2005 r.), przy jednoczesnym wzroście produkcji o 250%.
  • Zrównoważony rozwój z uwzględnieniem działań skierowanych do pracowników oraz dostawców to kolejny kluczowy fragment raportu. W tej części znajdą Państwo również dane nt. programu For Women in Science promującego kobiety w nauce. Do tej pory stypendiami nagrodzono 143 badaczki: 93 z Polski oraz 50 z Krajów Bałtyckich.
  • Życie w zgodzie ze zrównoważonym podejściem: ten rozdział poświęcony został dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych, w czym pomaga wdrożone w 2017 r. narzędzie SPOT (Sustainable Product Optimisation Tool), służące do oceny produktów pod kątem ich wpływu na środowisko. Łącznie dzięki SPOT oceniono 2195 produktów. W raporcie znajdą Państwo również szczegółowo opisane przykłady aktywności poszczególnych marek należących do portfolio Grupy, np. akcja marki Kiehl`s, dzięki której w 2018 r. w Polsce udało się zebrać 126 kg odpadów, które potencjalnie trafiłoby na wysypisko.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami raportu podsumowującego efekty działań HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie w 2018 r. w zakresie realizacji programu „Sharing Beauty With All”