Aktualności

Jak chronić skórę przed smogiem?

Co rozumiemy przez pollution? Zanieczyszczenie powietrza substancjami gazowymi, stałymi (pył), ciekłymi w ilościach większych niż wynosi ich średnia zawartośćw środowisku.